Изследователски семинар

 

На 24 януари 2011 БМА организира изследователски семинар, на който бяха представени и дискутирани нови изследвания.

Презентациите са достъпни тук:

Петър Чобанов: Интеграция на паричните пазари и динамика на CDS спредовете в новите страни членки на ЕС (Pdf)

Георги Ганев: Ползи и разходи от приемането на еврото в България (Pdf)

 

На интернет страницата на БМА са достъпни и самите изследвания - http://www.bma-bg.org/bg/publications/work-docs