Бюджетно неутрална стратегия за финансиране на висшето образование

 

Бюджетно неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование

Александър Александров

Американски университет в България

 

Резюме.  Авторът разглежда изначалните причини държавата да субсидира висшето образование като публично благо. Предлага постепенно намаляване на държавната субсидия като процент от общите разходи за издръжка, като останалото се поема от студента с наскоро въведените държавно гарантираните заеми.  Авторът твърди, че подобна еволюционна промяна ще подобри мотивацията на студентите и ще подобри качеството на образование чрез здравословна конкуренция на база цена/качество. Поддържа се и тезата, че система, при която „парите следват студента” превъзхожда системите на историческо финансиране, неотчитащи успеваемостта на студентите и качеството на обучение в съответното професионално направление и висше училище.

 

Available here: http://bma-bg.org/assets/var/docs/universiteti-aa.doc