Публикации

 

книга онлайн - Румен Аврамов, Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало, изд. ФБНК, София, 2007

 

нова книга - доц. Мартин Иванов, Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г., Сиела, 2012

 

ново изследване - University efficiency and public funding for higher education in Bulgaria, Kiril Tochkov, Nikolay Nenovsky & Karin Tochkov (2012), Post-Communist Economies, 24:4, 517-534 

 

ново изследване - Do Central and Eastern European Countries Posses FDI Advantages to More Developed Western Countries?, Miroslav Mateev, Iliya Tsekov

 

нови изследвания на Николай Неновски:

1. Monetary Regimes, Economic Stability, and EU Accession: Comparing Bulgaria and Romania

2. EU enlargement and monetary regimes from the insurance model perspective

3. Theoretical Debates in Bulgaria during the Great Depression. Confronting Sombart, Marx and Keynes

 

нова книга - Румен Аврамов,"СПАСЕНИЕ" и ПАДЕНИЕ Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944г, Издателство: УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 год.

 

Mateev, M. and Anastasov, Y. (2011), On the Growth of Small and Medium Sized Enterprises in Central and Eastern Europe: A Dynamic Panel Analysis, Banking and Finance Review, 3(2), 81-104. 

 

Nikolay Nenovsky, ECONOMIC DISCUSSIONS AT THE EUROPEAN PERIPHERY. ULGARIAN ECONOMISTS DURING THE GREAT DEPRESSION

 

Александър Александров, Бюджетно неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование

 

Иван Котев и Ян Ондрих, Кто кого? Защо България трябва да се откаже от АЕЦ Белене

 

Petar Stankov, Deregulation, Economic Growth and Growth Acceleration, CERGE-EI, Working Paper Series   424

 

Georgy Ganev, Costs and benefits of Euro adoption in Bulgaria

 

Нови изследвания на Петър Чобанов и Николай Неновски

1. Money Market Integration and Sovereign CDS Spreads Dynamics in the New EU States, Nikolay NENOVSKY, Amine LAHIANI, Petar CHOBANOV, Document de Recherche n° 2010-24, Laboratoire d'Economie d'Orléans

2.  EU Enlargement and Monetary Regimes from the Insurance Model Perspectives, Nikolay Nenovsky, William Davidson Institute Working Paper Number 997, June 2010

  

Нови изследвания на Николай Неновски:

1. "Bulgarian Economic Thought since 1989: A Personal Perspective", Nikolay Nenovsky (forthcoming)

2. "The Birth of Modern Economic Science (Reading Gilles Campagnolo’s Book)," Nikolay Nenovsky, 2010, Journal des Economistes et des Etudes Humaines: Vol. 16 : No. 1, Article 5.

 

Ново изследване - Miroslav Mateev, New Determinants of Growth in Small and Medium Sized Enterprises in Central and Eastern Europe: A Panel Data Analysis

 

Румен Аврамов и Георги Ганев, Предложение за създаване на Комитет по датиране на икономическия цикъл
 

Ново изследване - Цветан Манчев и Минчо Каравастев, България – от членство в ЕС към пълноправно членство в Европейския икономически и паричен съюз

 

Ново изследване - Dr. Krassen Stanchev, Gypsy Contribution to Prosperity and Capitalism in Bulgaria

 

Нова книга - доц. Стефан Петранов, Инвестиции. Теория и практика на финансовите инструменти и пазари, изд. Класика и Стил, София, 2010

 

Нова книга - Мартин Иванов, Георги Ганев, Бизнес елитите на България 1912-1945.1989-2005, изд. Изток - Запад, София 2009

 

Нова книга - Румен Аврамов (редактор) , Българска народна банка. Сборник документи. Том 5. 1948-1990; Архивите говорят; БНБ, Държавна агенция "Архиви", София 2009

 

Nikolay Nenovsky, Monetary Regimes in Post-Communist Countries. Some Long-Term Reflections

 

Slavi T. Slavov, STRUCTURAL CURRENT ACCOUNT IMBALANCES: FIXED VERSUS FLEXIBLE EXCHANGE RATES?

 

За инвестициите във висше образование като антикризисна мярка

Георги Ангелов, Симеон Дянков, Увеличаване броя на студентите като антикризисна мярка

Georgi Angelov, Simeon Djankov,  Increasing University Enrollment as Crisis Response


Нова книга - Таня Чавдарова, Да останем в България: най-трудният избор?

 

Нова книга -  Румен Аврамов, Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989

 


Георги Ангелов, Симеон Дянков, Данъчен стимул като отговор на кризата

Georgi Angelov, Simeon Djankov, Tax Stimulus as Crisis Response

 

The Evolution of Bulgarian Banks’ Efficiency During the Twenties: A Dea Approach

No.82, July 2008

Authors: Nikolay Nenovsky, Martin Ivanov, Gergana Mihaylova

Full Text (pdf 463 KB)

 

Stabilization Policies in Bulgaria and Yugoslavia During Communism's Terminal Years : 1980s Economic Visions in Retrospect

No.81, July 2008

Authors: Roumen Avramov, Dragana Gnjatovic

Full Text (pdf 390 KB)

 

Нова книга с участие на членова на БМА - Deposit Insurance around the World. Issues of Design and Implementation. Edited by Aslı Demirgüç-Kunt, Edward J. Kane and Luc Laeven

 

Николай Неновски, За парите като институция, 2007

Nikolay Nenovsky, On Money as an Institution, 2007

 

Нова книга - Николай Неновски, Паричният ред. Критика на теорията на парите

 

Slavi Slavov, Do common currencies facilitate the net flow of capital among countries?

Alexander Mihailov, Instrument Independence and the Bank of England's Reaction Function

Neven Valev, Eastern and Southern Africa Monetary Integration: A Structural Vector Autoregression Analysis (with Steven Buigut), Review of Development Economics, forthcoming

Nikolay Nenovsky, Exchange Rates and Inflation: France and Bulgaria in the Interwar Period and the Contribution of Albert Aftalion (1874–1956)

Николай Неновски, Валутният курс и инфлацията: Франция и България между двете световни войни. Приносът на Албер Афталион (1874–1956 г.)  

 

Други доклади

"Credibility and adjustment: gold standart versus currency boards" - Николай Неновски и Jean Baptiste Desquilbet

"Microeconomic Impact of Financial Crises" - J. Adams-Kane, J.J.Lim

"Assessing and Managing Rapid Credit Growth", Ceyla Pazarbasioglu, IMF

 

Доклади от годишната конференция на БМА, проведена на 25 Март 2006 

"Extractinmg the Risk- Neutral Distribution of the Federal Funds Rate from Option Prices", Борис Петров, Красимир Николов

 

Доклади от годишната конференция на БМА, проведена на 26 Февруари 2005

"Модели за изграждане на система за ранно предупреждение", Петър Чобанов

"Паричният съвет:the only game in town", Калин Христов

"Капиталовите пазари в условията на преходна икономика: състояние и перспективи", Мирослав Матеев

"Where Has Marxism Gone? Gauging the Impact of Alternative Ideas in Transition Bulgaria", Георги Ганев

 

 

Доклади от годишната конференция на БМА, проведена на 27 Февруари 2004

"The relationship between real convergence and the real exchange rate - the case of Bulgaria" – Мариелa Ненова

"Competitiveness in Bulgaria - an assessment of the real effective exchange rate" - Пирита Сорса и Димитър Чобанов

Коментар на Калин Христов към статията Пирита Сорса и Димитър Чобанов - "Competitiveness in Bulgaria - an assessment of the real effective exchange rate"