Резултати от конкурса за 2005 година

Темата на есето беше "Пенсионната система в България - проблеми и решения" 

 

Първо място – Константин Кръстев (есето в pdf)

 

 

Второ място – Иван Пейнирджиев (есето в pdf)

 

 

Трето място – Адриана Младенова (есето в pdf)