Покана: Годишна конференция и общо събрание 2012

 

Управителният съвет на БМА има удоволствието да ви покани на деветата годишна конференция и общо събрание на Българската макроикономическа асоциация. Те ще се проведат на 22 април 2012 (неделя) от 10:00 часа в залата на Института за пазарна икономика на бул. ”Патриарх Евтимий” 22, ет.3.

 

Дневен ред

10.00 Годишна конференция на БМА

  • презентация и дискусия - Мирослав Матеев, On the Growth of Small and Medium Sized Enterprises in Central and Eastern Europe: A Dynamic Panel Analysis
  • презентация и дискусия - Калоян Ганев, Модел за оценка на ефектите от средствата по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС върху българската икономика
  • презентация и дискусия - Любен Иванов, Информационни технологии в преподаването на икономика - един пример от Стопанския факултет
  • Награда за студентско есе 2012
  • Почивка

 

12.00 Общо събрание (13.00 при липса на кворум)

 

Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 22 от устава на БМА и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 22.04.2012 г. в 12 ч. в София, залата на Института за пазарна икономика, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г. и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за изминалия период на 2011-2012 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. доклад за новоприетите членове; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.