Конкурс за студентско есе 2008

 

Разпечатайте обявата - в Pdf формат

 

 

 Българската макроикономическа асоциация

 

Обявява

Конкурс за студентско есе

Теми:

“Какво e здрав разум в икономическата политика: казусът България?”

или

“Икономика на климата: природа, хора, ресурси”

 

В конкурса могат да участват всички български студенти (обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен), които имат интерес в областта нa макроикономиката. Тази година студентите могат да изберат една от двете предложени теми.

 

 

 

Кандидатите трябва да покажат:

- много добри познания по отношение на българската икономика;

- умения за боравене с формални модели;

- използване и цитиране на подходяща литература;

- оригиналност в стила;

- убедителност на изложението;

- есетaта могат да бъдат написани на български или на английски език;

- есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.

 

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).

 

Наградният фонд е осигурен със средства на Българската макроикономическа асоциация и предвижда следните награди:

първа награда - 500 лв,

втора награда - 250 лв,

трета награда - 150 лв.

 

На наградените студенти ще бъде предоставена възможност също така да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през месец март 2008 г.

 

Есетата трябва да се изпращат на е-mail verdji@gmail.com

Крайният срок е 15.02.2008 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org

 

За повече информация и въпроси можете да се свържете с техническия секретар на БМА, Вергиния Генова, на горепосочения e-mail.