Информация за членството

Членството в "Българска макроикономическа асоциация” е доброволно.

Кандидатът за редовно членство в сдружението трябва да подаде писмено заявление. Заявлението се разглежда на следващото заседание на управителния съвет. Членството се придобива след одобрение от управителния съвет и заплащане на членския внос.

Членовете на БМА използват безплатно  Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Членовете заплащат ежегодно членски внос. Повече подробности за правата и задълженията на членовете може да намерите в глава II от чл. 9.до чл. 19 от устава на асоциацията.

 

Вижте също: Как да стана член на БМА?